Over MAJA

Het oude geheimzinnige Veluwse land is een bron van oude verhalen. ‘Het wild en de bijster land van Veluwen’, zoals het gebied dikwijls wordt genoemd in oude geschiedschrijvingen, herbergt nog steeds aaneengesloten stukken van heide, bossen en zandverstuivingen waar de oude sagen en legenden tot leven komen. Plekken vol magie, van mystiek en huivering. Nog steeds worden op afgelegen plekken, waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan, op fluisterende wijze de verhalen doorgegeven.

Met name op oude boerderijen en in schamele jacht en stropershutten waar het oude stompenvuur nog brand en waar vlammen gouden haken slaan om de zwart gerookte ketel in de haard en de schaduw nog lange zwarte schimmen laat dansen op de muren, daar worden de verhalen geboren. Verhalen die hun oorsprong hebben in een oude waarheid, maar zijn verworden tot sage of legende en werden meegevoerd naar het heden om bewaard te blijven en om doorverteld te worden aan het nageslacht.

En één van deze verhalenvertellers, die ongetwijfeld tot de bekendste van de Veluwe behoort, is Marti Jansen. Geboren en getogen in het Veluwse Barneveld en al vroeg bevangen door de ruwe schoonheid van het Veluwse land. Als kind al zwierf hij door de bossen en was vaak te vinden op boerderijen en hoorde daar de verhalen. Inmiddels is hij een bekende schrijver van bundels Veluwse verhalen met o.a. de titels ‘Rondom het Haardvuur’ en ‘Schemergoud’. Ook is hij een veel gevraagd spreker en dichter die enkele bundels op zijn naam heeft staan. Maar bovenal is hij bekend als zgn. ‘Storyteller’.

Ook voor de gasten van de vakantieparken, verenigd in ‘Natuurlijk Hoenderloo’ vertelt hij nu wekelijks de oude sagen en legenden, verhalen vol mystiek, magie en zo ruig als de Veluwe en de Ever zelf. In gezinswandelingen waarbij ook de kleinsten onder ons mee gaan weet hij ook feilloos de verhalen voor die doelgroep voor het voetlicht te halen, verhalen die de belevenissen met Veluwse dieren, boselfen en andere geheimzinnige bosbewoners betreffen.

Voor diverse (toeristische) organisaties en ondernemingen, stichtingen en event-bureaus op de Veluwe vertelt hij de oude sagen en legenden, verhalen vol mystiek, magie en zo ruig als de Veluwe en de Ever zelf. In gezinswandelingen waarbij ook de kleinsten onder ons mee gaan weet hij ook feilloos de verhalen voor die doelgroep voor het voetlicht te halen, verhalen die de belevenissen met Veluwse dieren, boselfen en andere geheimzinnige bosbewoners betreffen.